Услуги - Пристанищна спедиция

Пристанищна спедиция на товари


Пристанищна спедиция на товари

За разлика от повечето спедиторски фирми, Сий Линк Шипинг умее да намира бързи и иновационни решения на проблемите. В това е и нашата сила. Позволете на нашия опитен екип да ви помогне и да ви предложи нашата експертна помощ.

Фирмата има много богат опит в пристанищната спедиция и товаро-разтоварните операции. През годините сме обработили много и различни видове товари, като метали, скрап, захар, дървен материал, руди и концентрати, въглища, замразени стоки и други. Годишния ни товарооборот е повече от 300,000 тона. От началото на 2004 г. Сий Линк Шипинг е спедитор Стомана Индъстри АД, Перник, от 2007 година сме спедитор на ХЪС ООД, Пловдив. Сред нашите клиенти са и Металснаб България АД, София Мед АД, ХМС АД, Балкан Стийл Инженеринг ООД и много други.

За периода от основаването си, фирмата се утвърди като надежден партьор и отличен подизпълнител задоволявайки транспортните нужди на своите клиенти и осигурявайки бърза и качествена обработка на техните товари.

Специализирали сме и в обработката на замразени стоки в хладилни контейнери. За периода 2006 - 2017 г. сме обработили над 1600 хладилни контейнера със замразно месо, риба и други стоки.


Защо да ни се доверите?

  • Отлична координация с пристанищната администрация

    Координацията на товаро-разтоварните операции на всички пристанища в Бургас е гаранция за бързото и безпроблемно придвижване на товарите от и до нашите клиенти.

  • Физически контрол

    Осъществяваме физически контрол и мониторинг на товаро-разтоварните операциии.

  • Бърза и безпроблемна експедиция

    Изградили сме система, гарантираща бързата експедиция на товарите. Изготвяме ежедневни справки за експедираните товари.

Пристанищна спедиция на товари

Нашите клиенти