Услуги - Корабен мениджмънт, брокераж и чартъринг

Корабен брокераж и чартъринг


Корабен мениджмънт, брокераж и чартъринг

Сий Линк Шипинг ООД специализира в корабния чартъринг от създаването на компанията през 1992 г. Нашите услуги включват чартиране на кораби, номиниране на контролни органи и агенти, мониторинг на изпълнението на чартъра, определяне на сталийно време и неустойки, обработка на застрахователни искове и спорове между страните по чартъра, мониторинг на изготвяне и предоставяне на оригинални коносаменти, гаранционни писма и банкови гаранции, събиране на плащания за комисионни възнаграждения и навла. Заедно с отделите Агентиране и Спедиция, осигуряваме пълен пакет от качествени логистични и транспортни услуги и решения, покриващи целия спектър от нужди, изисквания и предпочитания на нашите клиенти. Наша неизменна цел е намиране на най-добро решение във всяка една ситуация.

Хронология:

През 1994 Сий Линк Шипинг става есклузивен брокер на Volgotanker Plc. – Самара, Русия, осигурявайки цялостен мениджмънт  - финансов, технически и търговски. Не след дълго започва сътрудничеството на компанията с BEST Plc. – Самара, Русия и Transpetrovolga Plc. – Москва, Русия - големи танкерни компании.

През годините Сий Линк Шипинг затвърждава успешен бизнес с най-големите търговци на стоманени продукти и скрап на вътрешния пазар в България и чужбина, което я прави една от водещите компании в страната. Част от нашите ексклузивни договори са с Хъс ООД, Металснаб АД, Стомана Индъстри АД, Хефти Металс ЕООД, Маяк – М ООД, Tyor Group, Metalexport LLC, Rostov Port Services, Stellar Lines S.A. – USA, Ice Steel of UK, MS Steel Dubai.


Защо да ни се доверите?

  • Извършваме чартиране на кораби
  • Номинираме на контролни органи и агенти
  • Проследяваме изпълнението на чартъра

    Извършваме мониторинг на изготвяне и предоставяне на оригинални коносаменти, гаранционни писма и банкови гаранции, събиране на плащания за комисионни такси и навла.

  • Определяме на сталийно време и неустойки
  • Обработваме застрахователни искове и спорове между страните по чартъра
Корабен мениджмънт, брокераж и чартъринг

Нашите клиенти